Over CF Tech

Smart farmers greenbrand fotografie reportage ecologische startu

Climate Friendly Technologies

Climate Friendly Technologies BV(CF Tech) werd opgericht door Pascal De Bondt in 2021. Pascal, een vertical farming pionier uit Gent, installeert met zijn team technologie voor klimaatvriendelijk wonen, werken en groeien (telen).

Hedendaags wonen en werken vereist de aanvoer van zuivere en gekoelde of verwarmde lucht. De wet vereist betere verluchting van woningen en bedrijven. Anderzijds zorgt extreem weer met een toenemend aantal hittedagen voor een toenemende vraag naar gekoelde, verse lucht. Bestaande oplossingen zorgen voor extra energetisch verbruik en daarom moet ventilatie anders aangepakt worden.

Gecontroleerde teelt van planten, dieren en micro-organismen vraagt om technologie die een artificiële omgeving creëert. Licht, klimaat, lucht en water zijn essentiële componenten. Elke energetische winst levert in dergelijke intensieve omgevingen een economisch en klimaatvoordeel.

Pascal De Bondt

Pascal De Bondt is een ervaren project manager en productontwikkelaar. Gericht en ‘hands on’ projecten ontwikkelen en uitvoeren mét sterke partners, dat is zijn grote troef. Innovatie is zijn passie.