Producten

Gecontroleerde teelt van planten, dieren en micro-organismen vraagt om technologie die een artificiële omgeving creëert. Licht, klimaat, lucht en water zijn essentiële componenten. Elke energetische winst levert in dergelijke intensieve omgevingen een economisch en klimaatvoordeel.

Met onze producten en technologieën kan u klimaatvriendelijk wonen, werken en groeien (telen).

Producten

Platen groeikamer

In een plantengroeikamer of plant lab creëert u de perfecte omstandigheden voor onderzoek of productie.

Producten

Vertical farming en led farmin

In een vertical farm teelt u gewassen in heel gecontroleerde omstandigheden en in meerdere lagen.